Vårterminens sista film visas ikväll den 2 april!

Uppmärksammar om att vi visar film i vanlig ordning trots omständigheterna, vårterminens sista film!

Vi repeterar!

Vi följer nogsamt händelseutvecklingen i vår omvärld så att vi snabbt kan agera utifrån nya fakta och allmänna direktiv. Max 50 personer kommer att släppas in så att vi kan se filmen med gott avstånd mellan varandra. Filmstudion ber Dig att iaktta följande försiktighetsåtgärder när Du besöker oss, för att i möjligast mån begränsa den smittspridning som råder.

1. Om Du upplever symptom såsom förkylningskänsla, andningssvårigheter eller feber, ber vi Dig att inte besöka oss utan stanna hemma.

2. Tvätta händerna ofta och en extra gång med tvål. Använd gärna handsprit där det finns tillgängligt.

3. Var sparsam med fysisk kontakt när Du hälsar, även om vi vet att det är trevligt att skaka hand.

START kl. 19.00 Midsommar.

VI SES I BIOMÖRKRET!