SFF FILMSTUDIO:PLAY start 8:e oktober!

För 30 kr får ni medlemskap och tillgång till en filmserie med 8 filmer.

Vi erbjuder möjligheten till en digital filmstudio via vår paraplyorganisation SFF (Sveriges Förenade Filmstudios). SFF lanserar filmtjänsten Filmstudio:Play som ett substitut under pandemin. Filmerna och inloggningen släpps 8 oktober.